Załącznik nr 3A1-3 do SIWZ – kosztorys (część I) | Prace ogrodniczo-porządkowe na terenie międzywala Wisły /356,88 ha/ w granicach m.st. Warszawy w ramach tzw. Służby Brzegowej