8 pn Ogłoszenie o zamówieniu | Prace ogrodniczo – porządkowe – część D