65 Informacja z otwarcia ofert | Prace ogrodniczo – porządkowe – część C