52 sprostowanie informacji o wyniku postępowania, powtórzenie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty | Prace ogrodniczo-porządkowe – część B