52 informacja o wyniku postępowania | Prace ogrodniczo-porządkowe – część B