załącznik nr 1H do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla częsci VIII | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018