załącznik nr 1G do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części VII | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018