załącznik nr 1F do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla częśći VI | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018