załącznik nr 1E do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części V | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018