załącznik nr 1C do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części III | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018