załącznik nr 1B do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części II | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018