załącznik nr 1A do SIWZ – warunki wykonania umowy i standardy jakościowe wykonania prac dla części I | Prace ogrodniczo-porządkowe 5/PN/2018