Załącznik nr 6 do UMOWY- wykaz pracowników | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją