Załącznik nr 4 do SIWZ- formularz oferty | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją