Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorysy częśc II | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją