Załącznik nr 2B do SIWZ – Lokalizacje część II | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją