Załącznik nr 1A do SIWZ – warunki techniczne wykonania umowy część I | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją