Ogłoszenie o zamówieniu | Wykonanie obsadzeń z roślin ozdobnych w donicach, na rabatach kwietnikowych i zieleni przyległej wraz z pielęgnacją