Załącznik nr 8 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów