Załącznik nr 6 do SIWZ – wykaz usług | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów