Załącznik nr 5A do SIWZ – kosztorys część I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów