załącznik nr 4 do UMOWY – tabela prac przy drzewach | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów