Załącznik nr 3A do SIWZ – wykaz obiektów wraz z lokalizacją część I | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów