Załącznik nr 2B do SIWZ – wykaz parków i powierzchnie część II | Prace ogrodniczo– porządkowe na terenie parków, skwerów i zieleńców w dzielnicy Mokotów