Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy