Załącznik nr 4 do SIWZ – wykaz usług | Utrzymanie drzew rosnących wzdłuż dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych na terenie m.st. Warszawy