Załącznik nr 6A do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw wykluczenia | Prace budowlano-ogrodnicze polegające na modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.