Załącznik nr 3 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót | Prace budowlano-ogrodnicze polegające na modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.