Załącznik nr 12 do Umowy – Tabela Elementów Rozliczeniowych | Prace budowlano-ogrodnicze polegające na modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.