Załącznik nr 1 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia_20.03.2020 | Prace budowlano-ogrodnicze polegające na modernizacji skweru Kępna/Jagiellońska w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.