KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6c421e12-948c-45fe-b831-f3fafb136f91 | Utrzymanie czystości i porządku koryt cieków, kanałów, zbiorników wodnych oraz wałów przeciwpowodziowych wraz z pasami eksploatacyjnymi, położonych na terenie m.st. Warszawy w ramach bieżących i interwencyjnych prac porządkowych