Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Założenie i pielęgnacja łąk kwietnych