ikonka_menu
Zarząd Zieleni m.st. Warszawy
ikonka_powieksz1 ikonka_powieksz2 ikonka_powieksz3 ikonka_kontrast
ikonka_flaga_polska
ikonka_facebook
ikonka_flaga_bip ikonka_flaga_um_warszawa
11.10.2019 | Postępowanie 130/PN/2019

Posadzenie oraz pielęgnacja krzewów na terenach zarządzanych przez Zarząd Zieleni m.st. Warszawy.

 

Dokumenty do pobrania
 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki techniczne
 4. Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry jakościowe materiału roślinnego
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty
 6. Załącznik nr 3A do SIWZ – Kosztorys część I
 7. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys część II
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ – Wykaz osób
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy
 12. Załącznik nr 7 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej
 13. Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób
 14. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_8f43d04e-aa3a-42f9-9654-da0c66ed2385
 15. Komunikat 16.10.2019
 16. SIWZ_16.10.2019
 17. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys część I_16.10.2019
 18. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys część II_16.10.2019
 19. Ogłoszenie o sprostowaniu
 20. Komuniat_23.10.2019
 21. SIWZ_23.10.2019
 22. Załącznik-nr-2-do-SIWZ-formularz-oferty_23.10.2019
 23. Załącznik nr 3A-3D do SIWZ – kosztorysy_23.10.2019
 24. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_6de8040f-dbe5-4e15-93b2-ed2b7d5340f7
 25. Ogłoszenie o sprostowaniu_04.11.2019
 26. SIWZ_04.11.2019
 27. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_04.11.2019
 28. Załącznik nr 3A-3B do SIWZ – kosztorysy_04.11.2019
 29. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy_04.11.2019
 30. Załącznik nr 1A do SIWZ – parametry jakościowe_06.11.2019
 31. Ogłoszenie o sprostowaniu_20.11.2019
 32. Komunikat_20.11.2019
 33. SIWZ_20.11.2019
 34. Komunikat_29.11.2019
 35. SIWZ_29.11.2019
 36. Ogłoszenie o sprostowaniu_02.12.2019
 37. Komunikat 02.12.2019
 38. SIWZ_02.12.2019
 39. Załącznik nr 1 do SIWZ – warunki techniczne_02.12.2019
 40. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty_02.12.2019
 41. Załącznik nr 3A do SIWZ – kosztorys część 1_02.12.2019
 42. Załącznik nr 3B do SIWZ – kosztorys część 2_02.12.2019
 43. Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy_02.12.2019
 44. KluczPub_Oferta_PostepowanieID_5d80c1c7-9276-4376-b58e-3af7660f6eab
 45. Informacja z otwarcia ofert
 46. Informacja o wyniku postępowania