Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja