Załącznik nr 6 do SIWZ – informacja o grupie kapitałowej | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja