Załącznik nr 5 do SIWZ – JEDZ_03.08.18 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja