Załącznik nr 4 A-P do SIWZ – Lokalizacje nasadzeń | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja