Załącznik nr 3A1-3P17 do SIWZ – Kosztorysy 03.03.18 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja