Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja