Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry materiału roślinnego | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja