Załącznik nr 1A do SIWZ – Parametry materiału roślinnego 03.08.18 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja