Załącznik nr 1 do SIWZ – Warunki realziacji zamówienia i standardy jakościowe wykonania prac 03.08.18 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja