unieważnienie czynności wyboru ofert w postępowania w zakresie części 3, 4 i 12 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja