sprostowanie do informacji o wyniku postępowania w zakresie części 16 oraz informacja o wyniku postępowania częśći 15 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja