Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja