informacja o wyniku postępowania w zakresie części 8 i 16 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja