informacja o wyniku postępowania w zakresie części 5, 6, 9 i 10 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja