informacja o wyniku postępowania w zakresie części 15 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja