informacja o wyniku postępowania w zakresie części 1, 7, 11 i 17 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja