Załącznik nr 7 do SIWZ – wzór umowy_28.08.2019 | Posadzenie drzew na terenie m.st. Warszawy oraz ich trzyletnia pielęgnacja.